Zmiana struktury eksportu rolnego Ukrainy pod wpływem konfliktu

Zmiana struktury eksportu rolnego Ukrainy pod wpływem konfliktu

Od czasu wybuchu pełnoskalowego konfliktu z Rosją, Ukraina została zmuszona do reorientacji swojego eksportu rolnego. W konsekwencji, w okresie styczeń-październik 2023 roku, udział Europy w imporcie produktów rolnych z Ukrainy wyniósł 59%, co stanowi znaczny wzrost względem 32% zanotowanych w roku 2021.

Ta zmiana skierowania eksportu na Europę jest bezpośrednim wynikiem spadku dostaw do innych regionów świata. Przykładowo, udział Afryki w imporcie towarów rolnych z Ukrainy spadł z 14% do 7%, Azji z 19% do 12%, a Azji Południowo-Wschodniej z 13% do 4%.

Podczas trwania konfliktu możliwość dostaw produktów rolnych do krajów afrykańskich i azjatyckich utrzymano dzięki stworzeniu specjalnych korytarzy zbożowych. Zostały one zorganizowane przy współpracy organizacji ONZ, Turcji oraz na mocy tymczasowych regulacji dotyczących przewozu morskiego.

Jeśli analizujemy strukturę eksportu rolnego Ukrainy w roku 2023 pod kątem głównych towarów, to jest ona bardzo podobna do danych z poprzedniego roku. Zboża stanowiły 39% całkowitego eksportu, oleje roślinne 26%, mięso 4%, a produkty mleczne, jaja i miód – 2%. Jednakże eksport nasion oleistych zmniejszył się do 12%, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2022.