Zgłoszenia do kampanii dopłat 2024 przyjęło już ponad 75 tysięcy rolników

Zgłoszenia do kampanii dopłat 2024 przyjęło już ponad 75 tysięcy rolników

Od 15 marca 2024 roku, rolnicy z całego kraju mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach najnowszej kampanii. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odnotowano, że do 5 kwietnia zgłoszeń było ponad 75 tysięcy.

Możliwość ubiegania się o wsparcie jest dostępna tylko przez internetową aplikację eWniosekPlus, która można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do komputera, mogą liczyć na pomoc techniczną ze strony pracowników ARiMR. Dodatkowo, wszelkie niejasności można wyjaśnić przez infolinię. Wsparciem służą również eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Kto może skorzystać z dopłat?

Dopłaty bezpośrednie są dostępne dla rolników aktywnych zawodowo, którzy prowadzą działalność rolniczą. Muszą oni być właścicielami gruntów o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, musi znajdować się w ich posiadaniu do 31 maja 2024 roku. Wsparcie jest również przewidziane dla gospodarzy, którzy dysponują mniej niż 1 ha ziemi, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a kwota bezpośrednich dopłat wynosi co najmniej 200 euro.

Lista płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest bardzo podobna do tej z poprzedniego roku. W przypadku dopłat bezpośrednich, oprócz podstawowego wsparcia dochodów czy płatności redystrybucyjnej, od ubiegłego roku realizowane jest również dofinansowanie z tytułu ekoschematów. W 2024 roku wprowadzono jednak pewne zmiany, na przykład dodatkowe warianty dotyczące dobrostanu zwierząt hodowanych zgodnie z systemami jakości. Można również ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe oraz tzw. obszarówkę, której elementem są płatności: rolniczo-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne i ONW.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami przyjmowane są do 15 maja 2024. Po tym terminie wnioski nadal można składać, ale za każdy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1%. Korekty można wprowadzać bez konsekwencji finansowych do 31 maja 2024. Po tej dacie, płatności dla gruntów, które objęte są zmianami, będą również obniżane o 1% za każdy dzień opóźnienia. Ostateczny termin składania i modyfikowania wniosków w ramach tego procesu to 9 czerwca 2024, jednak ponieważ jest to niedziela, wnioski można składać aż do 10 czerwca 2024.