Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: finansowe wsparcie dla gruntów wycofanych z produkcji

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: finansowe wsparcie dla gruntów wycofanych z produkcji

5 kwietnia 2024 roku, Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zatwierdził dwie kluczowe decyzje. Pierwsza wprowadza innowacyjny ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, a druga dotyczy płatności dla drobnych gospodarstw, która ma na celu zastąpienie wszystkich pozostałych form bezpośredniego wsparcia finansowego, w tym również ekoschematów.

Zgodnie z Uchwałą numer 65, Komitet Monitorujący Plan Strategiczny WPR wprowadza nowy ekoschemat pod nazwą „Grunty wyłączone z produkcji”. Ten innowacyjny plan ma zostać wdrożony na okres 2024-2027. Finansowe wsparcie będzie przyznawane za wycofanie z produkcji gruntów ornych, jednak ograniczenie to nie powinno przekraczać 4% powierzchni użytków rolnych w danym gospodarstwie. Przewidywana stawka wynagrodzenia za hektar wynosi 563 złote, co odpowiada mniej więcej 126,52 euro.

Dzięki wprowadzeniu tego nowego ekoschematu, rolnicy będą mieli możliwość dobrowolnego wyłączenia z produkcji części gruntów ornych. W zamian za to, otrzymają oni finansowe wsparcie. Na terenach wyłączonych z produkcji nie będzie można prowadzić żadnej działalności rolniczej, która obejmuje między innymi zakaz wypasu i koszenia, a także użycia środków ochrony roślin.

W świetle proponowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które ma na celu wprowadzenie zmian w podstawowych rozporządzeniach dotyczących strategicznych planów WPR, wprowadzenie tego ekoschematu umożliwi zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych jako części normy GAEC 8 już w roku 2024.