Wstępne międzyinstytucjonalne porozumienie dotyczące handlu między Unią Europejską a Ukrainą

Wstępne międzyinstytucjonalne porozumienie dotyczące handlu między Unią Europejską a Ukrainą

Wczoraj przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej potwierdzili zawarcie wstępnego porozumienia pomiędzy prezydencją Rady a Parlamentem Europejskim na temat zawieszenia ceł i kontyngentów importowych dla ukraińskiego eksportu do UE. Celem tego działania jest zwiększenie ochrony rynków unijnych oraz wsparcie dla rolników.

Niedawno, bo 8 kwietnia, Parlament Europejski i Rada UE doszli do nowego porozumienia, w którym uwzględniono tzw. „hamulec bezpieczeństwa” dla większej liczby produktów niż dotychczas. Strony negocjacyjne zgodziły się na możliwość stosowania tego mechanizmu nie tylko dla drobiu, jaj i cukru, ale także dla kukurydzy, owsa, kaszy i miodu, co jest rozszerzeniem automatycznego mechanizmu ochronnego na dodatkowe cztery produkty.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz belgijskiej prezydencji Rady UE zdecydowali o przedłużeniu ceł importowych i kontyngentów na ukraiński eksport produktów rolnych do UE o kolejny rok. Mechanizm ochrony rolników unijnych ma obowiązywać do 5 czerwca przyszłego roku.

W sytuacji, gdyby na rynku UE lub rynkach poszczególnych państw członkowskich doszło do znaczących zakłóceń związanych z importem z Ukrainy, projekt rozporządzenia gwarantuje możliwość szybkiego nałożenia przez Komisję wszelkich środków, które uzna za konieczne.

Negocjatorzy postanowili także wydłużyć okres referencyjny, który służy jako podstawa do uruchomienia automatycznego środka ochronnego. To oznacza, że jeśli import tych produktów przekroczy średnią wartość zanotowaną w drugiej połowie 2021 roku oraz w całym 2022 i 2023 roku, cła zostaną ponownie nałożone.

W ramach porozumienia zaplanowano również skrócenie czasu aktywacji automatycznego środka ochronnego z 21 do 14 dni. Formalne zatwierdzenie wynegocjowanego porozumienia musi jeszcze nastąpić ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Parlament planuje głosowanie w tej sprawie jeszcze w kwietniu.