Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłuża zasady dotyczące określania przeznaczenia bydła do opasu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłuża zasady dotyczące określania przeznaczenia bydła do opasu

Po interwencjach ze strony izb rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało się na zmianę przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt (1). Zgodnie z nowymi regulacjami, termin na określenie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZplus, nadzorowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), został wydłużony do 5 lutego 2024 roku.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa, wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o płatność dobrostanową w 2023 roku w ramach programu Dobrostan Opasów, ale nie określili przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZplus, mogą teraz dokonać odpowiednich zmian lub korekt. Teraz mogą oni wybrać jeden z trzech kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub czysto opasowy.

Dzięki temu rolnicy będą mieli możliwość otrzymania płatności dla bydła, które było traktowane zgodnie z praktykami podwyższającymi poziom dobrostanu zwierząt, zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego. Możliwość ta dotyczy bydła, które rolnik nie zdefiniował jeszcze w systemie IRZplus jako przeznaczone do opasu.

Nowelizacja przewiduje również, że bydło, które zostanie poddane ubojowi przed 5 lutego 2024 roku, a dla którego rolnik nie określił dotychczas kierunku użytkowania w systemie IRZplus, lub określił go bez uwzględnienia przeznaczenia zwierzęcia do opasu, będzie kwalifikowane do płatności. Podobnie będzie w przypadku bydła sprzedanego przed tą datą – jeżeli rolnik nie określił kierunku użytkowania lub zrobił to pomijając fakt, że zwierzę zostało opasane, będzie musiał złożyć w ARiMR oświadczenie o opasaniu owego bydła w swoim gospodarstwie aż do momentu sprzedaży.