Stabilność cen skupu żywca wieprzowego na europejskim rynku z wyjątkiem Francji i Hiszpanii

Stabilność cen skupu żywca wieprzowego na europejskim rynku z wyjątkiem Francji i Hiszpanii

Na przestrzeni ostatniego tygodnia europejski rynek skupu żywca wieprzowego charakteryzował się stabilnością, z dwoma wyjątkami – Francją i Hiszpanią, w których ceny tuczników doświadczyły spadków. Większość krajów, takich jak Niemcy, Belgia, Dania, Austria czy Holandia utrzymuje stabilną sytuację, z ceną tuczników VEZG w Niemczech na stałym poziomie 2,10 €/kg (wbc).

Informacje podane przez ISN wskazują na ciekawe zjawisko w Holandii – rzeźnie tamtejsze postanowiły uruchomić uboje również w dni sobotnie, co przyczyniło się do większego popytu na surowiec rzeźny. Chociaż zbliżające się święta powodują ożywienie na większości rynków, to nie znalazło to jeszcze odzwierciedlenia w cennikach skupowych. Powodem tego stanu rzeczy może być spadek eksportu wieprzowiny z Unii Europejskiej na rynki trzecie. Wysokie ceny utrudniają bowiem dystrybucję produktów poza granicami Unii.

Tę tendencję szczególnie obserwuje się w Hiszpanii, gdzie eksport wieprzowiny zredukowano o 16% w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku. Spowodowało to przesunięcie tych produktów na rynek unijny. Warto zauważyć, że wysokie ceny mięsa wieprzowego są odczuwalne dla konsumentów z Unii Europejskiej, zwłaszcza w obliczu spadku siły nabywczej wynikającej z inflacji.

W Polsce sytuacja cenowa tuczników klasy E pozostała niezmieniona w większości zakładów. Zakłady te intensywnie przygotowują się do realizacji zwiększonej liczby zamówień świątecznych. Obecna cena skupu tuczników klasy E kształtuje się na poziomie około 9,60 zł/kg, co daje różnicę na korzyść Polski, w porównaniu z Niemcami, na poziomie około 0,40 zł/kg. Ta dysproporcja może skłaniać niektórych przetwórców do importu i zrównywania różnic cenowych pomiędzy tymi dwoma krajami.