Młodzież aktywnie dąży do stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu

Młodzież aktywnie dąży do stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu

Według wyników warsztatu zatytułowanego „Żywność i odżywianie dla zdrowia i klimatu”, młodzi ludzie są gotowi podjąć świadome działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym – ograniczanie konsumpcji i prowadzenie zrównoważonego stylu życia. Wzięło w nim udział 120 studentów reprezentujących 17 różnych uczelni. Aż 82% z nich deklarowało gotowość nie tylko do zmiany własnych nawyków, ale również do pobudzania innych do podobnych działań.

Konsekwencje globalnego ocieplenia, które doprowadziło do wzrostu temperatur o 1,1°C od roku 1880, mają niszczycielski wpływ na zdrowie ludzkie. Światowe Organizacje Zdrowia podają, że rocznie z powodu niewłaściwej diety umiera aż 11 milionów osób. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze czy gwałtowne burze, komplikują pozyskiwanie żywności.

Również na warsztatach pod tytułem „emPOWER Climate: Sustainability Talks”, eksperci wraz ze studentami podejmowali dyskusję na temat możliwości działania na poziomie społeczności oraz indywidualnym w celu promowania zrównoważonego stylu życia. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez firmę Bayer przy współpracy z prof. dr hab. Tymonem Zielińskim z Instytutu Oceanologii PAN i pod honorowym patronatem United Nations Global Compact Network Poland.

Prezes firmy Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech, Holger Pfeiffer, mówi: „W myśl naszej misji 'Health for All, Hunger for None’ dążymy do wyeliminowania głodu i wspierania zdrowego stylu życia, jednocześnie dbając o ochronę ekosystemów. Działamy w trzech obszarach: Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science, aby ułatwić dostęp do opieki zdrowotnej, działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego oraz promować zrównoważone rolnictwo.”

Studentów z różnych miast, takich jak Łódź, Kraków, Poznań, Radom i Warszawa, zachwyciło spotkanie – ocenili je na 5,2 punktów w skali sześciostopniowej. Podkreślali wartość edukacyjną informacji przekazanych przez ekspertów z UNGC, Instytutu Oceanologii PAN, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz firmy Bayer. Szczególnie cieszyły ich prezentacje influencerów, takich jak Janina Daily i Doktor z TikToka, omawiających promowanie zrównoważonego stylu życia w mediach społecznościowych.