Rolniku! Tylko do jutra możesz złożyć wniosek o pomoc finansową ze względu na straty spowodowane warunkami atmosferycznymi

Rolniku! Tylko do jutra możesz złożyć wniosek o pomoc finansową ze względu na straty spowodowane warunkami atmosferycznymi

Do jutra, 30 czerwca, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od osób, których zbiory dotknęły niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Dotyczy to szkód, które miały miejsce w ubiegłym, 2020 roku.

Środki zostaną przyznane rolnikom, których uprawy ucierpiały w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huragan, piorunów, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy. To jednak nie jedyne kryterium jakie należy spełnić. Aby otrzymać pomoc musiał zostać zniszczony odpowiedni procent upraw. Nie mogło zostać zniszczonych mniej niż 20 procent danej uprawy i 30 procent całej produkcji rolnej. Straty powinna oszacować również specjalna komisja, którą powołuje wojewoda w przypadku wystąpienia niekorzystanych warunków atmosferycznych.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Jest to zależne od szkód jakie zostały wyrządzone. Także to, jakie uprawy uległy zniszczeniu. Znaczenie ma również zjawisko atmosferyczne. Stawki wahają się od 1200 złotych za hektar do 500 złotych za hektar. W niektórych, szczególnych przypadkach, kwota jaką otrzyma rolnik będzie niższa.

Rolnicy niestety nie mają wpływu na pogodę, która nie raz w ciągu chwili potrafi zniszczyć uprawy. Są bezradni, kiedy na ich pola czy sady pada deszcz, grad, uderzają pioruny czy zbyt mocno świeci Słońce. Dla osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, oznacza to ogromne straty, dlatego też warto starać się i korzystać z wszelkich form pomocy i dofinansowań.

Szczegółowe dane i wytyczne można sprawdzić na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam też znajdują się wzory wniosków i lista dokumentów, które trzeba dostarczyć, by starać się o otrzymanie pomocy finansowej.

Wnioski można składać internetowo lub bezpośrednio w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą.