Program odtwarzania potencjału produkcji rolnej: do 300 tys. zł na rolnika, nabór wniosków do końca 2023 r.

Program odtwarzania potencjału produkcji rolnej: do 300 tys. zł na rolnika, nabór wniosków do końca 2023 r.

Do końca grudnia 2023 roku, rolnicy poszkodowani przez różne kataklizmy naturalne czy choroby zwierzęce takie jak afrykański pomór świń (ASF), mają możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie. Jest to część programu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, którego fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 300 tysięcy złotych.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane przez powiatowe i regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) praktycznie przez cały rok, jednak obecny nabór planuje się zakończyć 29 grudnia 2023 r. Biorąc pod uwagę wnioski złożone do tej pory, suma pieniędzy, o które ubiegają się beneficjenci, wynosi około 2,4 miliona złotych.

Dofinansowanie jest dostępne dla dwóch grup rolników. Pierwszą z nich stanowią właściciele gospodarstw zniszczonych przez różnorodne klęski żywiołowe, takie jak powodzie, susze, przymrozki, itp. Drugą grupę tworzą hodowcy trzody chlewnej, którzy doświadczyli skutków ASF.

Zasady ubiegania się o pomoc są proste – szkody w gospodarstwie powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych lub chorób zwierzęcych muszą wynosić co najmniej 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech poprzedzających lat. W przypadku ASF, rolnik może ubiegać się o pomoc, jeśli został zmuszony do zarżnięcia lub zniszczenia świń na polecenie lekarza weterynarii i strata ta wynosi co najmniej 30% posiadanej trzody chlewnej.

Środki finansowe uzyskane w ramach programu mogą być wykorzystane na odbudowę elementów gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Szacowanie strat jest zadaniem specjalnej komisji powołanej przez wojewodę. Możliwe do refunadacji koszty muszą być zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Na przykład, jeśli maszyna rolnicza została zniszczona przez klęskę żywiołową, rolnik może otrzymać dofinansowanie do zakupu nowej maszyny. Jeśli szkody powstały na skutek ASF, inwestycje z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.