Czy zima 2023/2024 przyniesie niespodzianki? Prognoza długoterminowa IMGW

Czy zima 2023/2024 przyniesie niespodzianki? Prognoza długoterminowa IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czołowy ekspert w dziedzinie prognoz pogody, przedstawił swój najnowszy eksperymentalny raport dotyczący spodziewanych warunków atmosferycznych od grudnia 2023 do końca marca 2024 roku. Zgodnie z tymi prognozami, tylko jeden miesiąc może nas zaskoczyć.

Z analizy danych wynika, że grudzień 2023 roku w całym obszarze Polski charakteryzować się będzie średnią temperaturą powietrza, która mieści się w granicach wieloletniej normy za lata 1991-2020 (patrz rys.1. oraz tab.1). Dodatkowo, prognozowana suma opadów atmosferycznych na ten miesiąc prawdopodobnie przekroczy wieloletnią normę.

Styczniowe warunki pogodowe roku 2024 również nie odbiegać będą znacznie od tych, które obserwowaliśmy w latach 1991-2020. Tak jak w przypadku grudnia, średnia miesięczna temperatura powinna wpisywać się w zakres wieloletniej normy. Natomiast suma opadów atmosferycznych w styczniu najprawdopodobniej przewyższy standardowe wartości.

Luty 2024 roku także nie przyniesie większych zmian w temperaturach powietrza. Średnie miesięczne wartości termiczne, według prognoz, zostaną utrzymane w granicach normy wieloletniej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, lutowa suma opadów atmosferycznych spodziewana jest na poziomie wyższym od wieloletniej normy z lat 1991-2020.

Marzec 2024 może natomiast zaskoczyć nieco wyższymi temperaturami. Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce, według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawdopodobnie przekroczy wartości typowe dla wieloletniej normy z lat 1991-2020.