W ostatnim tygodniu ceny kontraktów na zboża doznały znaczącego obniżenia

W ostatnim tygodniu ceny kontraktów na zboża doznały znaczącego obniżenia

W ciągu tygodnia od 19 do 26 stycznia 2024 roku, unijna pszenica zanotowała spadek wartości o 3,25 euro, osiągając cenę 214,75 eur/t. Tym samym, cena ta jest nieco wyższa od najniższego poziomu w ciągu roku, jaki kontrakt marcowy osiągnął w połowie stycznia. W wyniku konkurencji ze strony pszenicy pochodzącej z Rosji i Ukrainy, popyt na unijne źródła uległ ograniczeniu, co przyczyniło się do obniżenia cen. Na tle osłabiającego się euro, które w teorii powinno zwiększyć atrakcyjność unijnego eksportu, skala przeceny unijnych zbóż została ograniczona.

Wartość kontraktu marcowego na unijną kukurydzę uległa niewielkiemu obniżeniu o 0,25 euro w ciągu tygodnia, osiągając 186,75 eur/t na zamknięciu piątkowej sesji. Notowania tego kontraktu sukcesywnie ustanawiają historycznie niskie poziomy. Presja na spadek wyceny kukurydzy wynika z rekordowych plonów w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz na całym świecie, a także z taniego importu z Brazylii i Ukrainy na unijny rynek.

Z kolei kontrakt na rzepak z lutym jako miesiącem dostawy zanotował w ostatnim tygodniu niewielki wzrost o 1,75 euro (po wzroście o 16 euro tydzień wcześniej), osiągając 436,5 eur/t. Od początku listopada kurs ten utrzymuje się w szerokim trendzie bocznym między 415 a 450 eur/t. Ceny nasion były wspierane przez wzrost notowań ropy naftowej, choć tendencję tę minimalizował spadek notowań soi i canoli w drugiej połowie tygodnia.

Na początku nowego tygodnia (29.01.2024) obserwujemy kontynuację spadków cen zbóż i roślin oleistych zarówno za oceanem, jak i w Paryżu. Amerykańska soja (wraz z śrutą i olejem sojowym) oraz kukurydza wróciły już do swoich wieloletnich minimów, a pszenica SRW przekroczyła barierę 6,0 usd/buszel. W Paryżu oba zboża tracą na wartości, ustanawiając nowe długoterminowe minimalne ceny dla terminu marcowego. Notowania lutowego kontraktu na rzepak (kończącego obrót w środę) spadły poniżej 430 eur/t.