Donald Tusk zaplanował spotkanie z rolnikami. Poznajmy zachodzące plany i szczegóły.

Donald Tusk zaplanował spotkanie z rolnikami. Poznajmy zachodzące plany i szczegóły.

14 kwietnia 2024 roku, w siedzibie Kancelarii Premiera, odbędzie się ważne spotkanie. Głównymi uczestnikami będą Donald Tusk oraz rolnicy z całego kraju. Spotkanie ma na celu omówienie propozycji rolniczych mających na celu złagodzenie obecnie panującego kryzysu w sektorze rolniczym. Do rozmów przy stołach konferencyjnych przysiądzie delegacja składająca się z 40 przedstawicieli sektora rolniczego, reprezentujących wszystkie województwa.

W dniu 30.03.2024 roku doszło do konfrontacji premiera Donalda Tuska z rolnikami pochodzącymi z województwa Pomorskiego. W toku rozmów, premier obiecał zorganizować kolejne spotkanie, które odbędzie się 11.04.2024 roku. Przewidziano, że w spotkaniu weźmie udział grupa rolników reprezentujących całą Polskę. Wiodącym tematem spotkania ma być dyskusja nad mechanizmami realizacji postulatów wygłaszanych przez rolników, które są reakcją na kryzys występujący w sektorze rolnym.

W sobotę, 6 kwietnia, w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego miała miejsce narada większej grupy reprezentantów rolników z całej Polski, którzy wcześniej angażowali się w protesty. Efektem spotkania było wybranie delegatów z poszczególnych województw, mających za cel udać się do stolicy na zaplanowane spotkanie z premierem.

W planach rolników na trzeci szczyt rolniczy jest omówienie rozwiązań systemowych, których celem jest ocalenie polskiego sektora rolniczego. Rolnicy planują przedstawić kilka propozycji, takich jak: rezygnacja z Zielonego Ładu, przyznanie rekompensat każdemu polskiemu rolnikowi, eliminacja podwyżek cen zbóż oraz promowanie i wsparcie rozwoju hodowli na terenie kraju.