Nawóz dolistny na zboża – jaki wybrać?

Nawóz dolistny na zboża – jaki wybrać?

Zboża w Polsce stanowią jeden z głównych kierunków produkcji rolniczej. Pod względem powierzchni upraw, Polska znajduje się na drugim miejscu w Unii Europejskiej (zaraz po Francji), natomiast jeśli chodzi o zbiory, jesteśmy na trzecim miejscu. Specjalizujemy się w eksporcie produktów zbożowych i samych zbóż do państw UE. Mimo tych znaczących pozycji na arenie europejskiej osiągane przez nas plony są dalekie od potencjału oferowanego przez współcześnie dostępne odmiany.

Popularność zbóż w Polsce wynika m.in. ze stosunkowo prostej technologii produkcji, dość niskich nakładów pracy, sprzyjających warunków klimatyczno-glebowych oraz relatywnie łatwego przechowywania, transportu i sprzedaży ziaren po zbiorze. Mimo niskiego progu wejścia do produkcji często w dalszych etapach zdobywania doświadczenia przez rolników, wiele aspektów jest pomijanych. Aby ustrzec się od wielu błędów popełnianych w agrotechnice zbóż, musimy pamiętać, że obfitość plonów w dużej mierze zależy od nawożenia, będącego jednym z podstawowych czynników plonotwórczych.

W polskim rolnictwie dominującą grupą są zboża ozime. Wiąże się to przede wszystkim z warunkami klimatyczno-glebowymi. Porównując do zbóż jarych, ozime plonują znacznie wyżej. Jedynie biorąc pod uwagę jęczmień i jego niewielką mrozoodporność, przeważają odmiany jare. W skali kraju największą powierzchnię zajmuje pszenica. W ostatnich latach zauważalny jest systematyczny wzrost udziału pszenżyta i jęczmienia. Osiągane plony wszystkich gatunków zbóż w ostatniej dekadzie ulegają znacznym wahaniom z wyraźną tendencją wzrostową. Przekłada się to na przede wszystkim: zmienność struktury upraw, postęp biologiczny nowych odmian oraz, co najważniejsze, wzrost poziomu nawożenia i stosowanie większej ilości środków ochrony roślin.

Do najpopularniejszych zbóż uprawianych w Polsce należą:

  • Pszenica – najlepiej radzi sobie na dobrej i żyznej glebie.
  • Jęczmień – wymaga dobrych gleb pszenicznych.
  • Żyto – niewielkie wymagania glebowe.
  • Pszenżyto – dobrze radzi sobie na glebach wilgotnych i średnio żyznych.
  • Owies – preferuje wilgotne gleby.

Nawóz dolistny na zboża – makro- i mikroelementy

Licząc na wysokie plony i dobrą kondycję roślin powinniśmy o nie zadbać holistycznie. Głównym zadaniem makroelementów jest wpływ na wysoki poziom plonowania ziarna. Aby go zagwarantować, musimy uwzględnić zasobność gleb w azot, fosfor, potas, magnez i wapń. Przy tym niezwykle istotne są możliwości pobierania makroskładników z gleby przez system korzeniowy rośliny. Wpływ na to ma gatunek, klasa agronomiczna gleby, a przede wszystkim jej odczyn.

Jeśli chodzi o mikroelementy, to charakter ich stosowania jest w głównej mierze profilaktyczny. Niedobory, często ciężkie do zdefiniowania, mogą skutkować zmniejszonym plonowaniem. Należy pamiętać, że te składniki wykazują szerokie spektrum działania na rośliny, a przede wszystkim uczestniczą w procesach efektywnego wykorzystania i pobierania azotu (miedź, mangan, cynk, a także molibden). Mikroelementy pośrednio wspierają również reakcje odpornościowe roślin.

Nawozy dolistne na zboża – rodzaje technologii
Biorąc pod uwagę różne oczekiwania rolników w zakresie odżywiania roślin, firma EKOPLON przygotowała trzy propozycje kompleksowego nawożenia dolistnego. Wybierając rodzaj technologii, powinniśmy się kierować gatunkiem, fizjologią roślin oraz warunkami klimatyczno-glebowymi. Niezależnie od preferowanej technologii należy pamiętać, że wszystko zaczyna się od wysiewanych nasion. Warto tutaj wyróżnić kompleksowy nawóz zawiesinowy Stim+ do stosowania podczas zaprawiania materiału siewnego.

Rodzaje polecanych technologii przez firmę EKOPLON:

  • Technologia platynowa – pełne wsparcie wysokich i dobrej jakości plonów.
  • Technologia złota – plony i wsparcie zbóż na zadowalającym poziomie.
  • Technologia srebrna – dobre zabezpieczenie roślin w celu osiągnięcia optymalnych plonów.

Nawozy dolistne na zboża – krzewienie

Przeciętnie rozpoczęcie krzewienia szacuje się na około miesiąc od momentu wysiewu i trwa ono do rozpoczęcia fazy strzelania w źdźbło. Najszybciej następuje w życie ozimym oraz jęczmieniu ozimym, w których to zbożach kończy się jesienią. W pszenżycie ozimym (w zależności od odmiany) oraz pszenicy ozimej rozpoczyna się jesienią i może trwać aż do wiosny. Koniec krzewienia i początek strzelania w źdźbło to dobry moment na stosowanie nawozu EKOLIST mono Miedź, ponieważ miedź jest jednym z istotniejszych mikroelementów w nawożeniu zbóż. Jej brak może powodować przebarwienia i bielenie końcówek, a także wiotkość i łamliwość łodyg. Stosowanie wspomnianego preparatu zapewnia wysoką jakość plonu oraz wzmocnienie odporności rośliny.

W okresie wiosennego dokrzewiania zbóż ozimych należy również pamiętać o pobudzeniu wegetacji i regeneracje korzenia. Idealnym do tego rozwiązaniem jest MAXIMUS Platinum extra PKMg. Dla wsparcia roślin odporności roślin na niektóre patogeny dobrze jest również zadbać o uzupełnienie manganu, np. preparatem EKOLIST mono Mangan. Wymienione wyżej środki wspomagają również rośliny w czasie ruszania wegetacji zbóż.

Nawozy dolistne na zboża – strzelanie w źdźbło

Dzień zaczyna się wydłużać, a średnia temperatura dobowa rośnie – dla rośliny jest to sygnał do intensywnego wzrostu. W zbożach jest to faza strzelania w źdźbło. Warto pamiętać, że przed tym momentem powinniśmy zakończyć ostatnie zabiegi odchwaszczania. W tym czasie najistotniejszym ograniczeniem jest możliwości pobierania składników z gleby przez zboża, dlatego dobrze jest ten proces odpowiednio wspierać.

MAXIMUS Platinum 20+20+20, czyli uniwersalny nawóz warty rozważenie w celu silnej stymulacji rozwoju rośliny, niezastąpiony, jeśli liczymy na uzyskanie wysokich plonów. Może być swobodnie łączony z innymi nawozami np. NITROSPEED 39, który dostarcza azot z magnezem i składnikami poprawiającymi efektywność ekonomiczną nawożenia azotowego. Strzelanie w źdźbło to również moment, w którym warto wspomóc rośliny przed szkodliwym działaniem stresów abiotycznych, do tego świetnie sprawdzi się MAXIMUS AminoMicro Zboża.

Na wielkość i jakość plonów wpływa wiele czynników. O ile nie mamy zbytnio wpływu na pogodę czy też dużą część warunków siedliskowych, to możemy zrobić bardzo dużo w samym procesie wzrostu rośliny. Firma EKOPLON opracowała trzy typy technologii nawożenia dolistnego, aby maksymalnie zwiększyć potencjał plonowania zbóż.