Najnowsze prognozy USDA: Globalna produkcja kukurydzy na plus, zwiększenie prognoz dla Ukrainy i Rosji

Najnowsze prognozy USDA: Globalna produkcja kukurydzy na plus, zwiększenie prognoz dla Ukrainy i Rosji

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przewiduje, że w skali globalnej, produkcja kukurydzy wzrośnie o 5,5%, co oznacza wyprodukowanie 1,221 mld ton tego zboża. To oznacza poprawę prognozy o 6,3 mln ton w porównaniu do październikowych szacunków, kiedy to prognozowano wzrost produkcji jedynie o 0,2 mln ton.

Na mapie światowej produkcji kukurydzy, warto podkreślić oczekiwany wzrost produkcji tej rośliny w Rosji i na Ukrainie. Przewiduje się tam zwiększenie plonów o około 1,5 mln ton każdego z tych krajów. Jest to kompensacja za gorsze prognozy zbiorów w Meksyku i Egipcie. Z kolei plony kukurydzy w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 0,1 mln ton do łącznej ilości 59,8 mln ton. To będzie oznaczać wzrost o 7,5 mln ton w porównaniu do niekorzystnego dla uprawy kukurydzy roku 2022.

Za znaczne powiększenie produkcji kukurydzy w skali roku (o 5,5%) odpowiedzialne mają być przede wszystkim USA, Argentyna (po suszy), Unia Europejska oraz Ukraina. Przy założeniu doskonałych, choć o 8 mln ton niższych zbiorów w Brazylii.

Zgodnie z najnowszymi prognozami, światowe zużycie kukurydzy wzrośnie wolniej niż jej produkcja. Globalna konsumpcja tego zboża w sezonie 2023/24 została podniesiona o 4,8 mln ton w stosunku do października i powinna wynieść 1,205 mld ton. W skali roku, konsumpcja kukurydzy ma wzrosnąć o 3,2%, jednak nie dorówna to tempu wzrostu produkcji.

Raport USDA z listopada przewiduje również wzrost globalnych zapasów kukurydzy na koniec sezonu 2023/24 o 2,6 mln ton do łącznej ilości 315,0 mln ton. W skali roku, zapasy kukurydzy mają wzrosnąć aż o 5,3% (16 mln ton).

Sytuacja na rynku światowym wygląda obiecująco w porównaniu do sezonu 2022/23, ale może się zmienić, jeśli susza utrzyma się dłużej w Ameryce Południowej i spowoduje obniżenie przewidywanej produkcji.

Amerykański Departament Rolnictwa w swoim listopadowym raporcie na sezon 2023/24 podniósł krajowe przewidywania plonów kukurydzy do poziomu 174,9 buszli/akr, co jest powyżej oczekiwań rynku. W efekcie, prognozowane krajowe zbiory tego zboża wzrosły o 4,3 mln ton do rekordowych 387 mln ton. To oznacza, że produkcja kukurydzy w USA wzrośnie o 11% w skali roku, a zapasy na koniec sezonu aż o 58%.