KRIR wzywa do przedłużenia okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie

KRIR wzywa do przedłużenia okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) 5 kwietnia 2024 roku wystosował kolejne pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem wnioskują o przesunięcie podstawowego terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie aż do końca czerwca 2024 roku. Wszystko ze względu na aktualnie trwający nabór wniosków oraz równoczesne zmiany w systemie dopłat bezpośrednich dla rolników.

Do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany potrzebne są odpowiednie modyfikacje w prawie. Dodatkowo, konieczne jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu, aby przekazać rolnikom informacje o wszelkich nowych regulacjach czy zmianach.

KRIR silnie argumentuje za wydłużeniem terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie. Zdaniem KRIR, taki ruch pozwoliłby zarówno rolnikom, jak i doradcom na lepsze zaplanowanie i racjonalną organizację pracy.

Przy tej okazji, przypomnijmy, że obecnie wnioski dotyczące dopłat można składać razem z wymaganymi załącznikami najpóźniej do 15 maja 2024 roku. Tradycyjnie, po tym terminie nadal będzie można dostarczyć dokumenty, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, płatność zostanie zredukowana o 1 procent. Wprowadzanie poprawek bez konsekwencji finansowych możliwe jest do końca maja 2024 roku. Po tej dacie, płatności dotyczące gruntów, które zostały objęte zmianami, również będą obniżane o 1 procent za każdy dzień zwłoki. Wszystkie wnioski oraz modyfikacje muszą być zakończone do 9 czerwca 2024 roku, ale z racji tego, że ten dzień to niedziela, składanie wniosków będzie możliwe jeszcze do 10 czerwca 2024 roku.