Interwencyjne działania policji i inspektorów WIOŚ doprowadziły do odkrycia kolejnego nielegalnego składu odpadów, w tym środków ochrony roślin

Interwencyjne działania policji i inspektorów WIOŚ doprowadziły do odkrycia kolejnego nielegalnego składu odpadów, w tym środków ochrony roślin

6 czerwca 2024 roku funkcjonariusze Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przeprowadzili, razem z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku, kontrolę na jednej z posesji w gdańskim Sobieszewie.

W wyniku działań kontrolnych na terenie nieruchomości, odkryto ciągnik siodłowy z naczepą, w której znajdowało się 12 pojemników typu „mauzer” o pojemności 1000 litrów oraz 22 beczki pełne odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne niebezpieczne substancje. Łączna masa tych odpadów wynosiła blisko 18 ton. Poza tym, na terenie posesji ujawniono także kilka pomieszczeń pełnych zużytych opon, części samochodowych i filtrów. Pod plandekami ukryte były środki ochrony roślin, beczki ze smarami i olejami, pojemniki po olejach z przemysłu chłodniczego, formy do produkcji śmietników, meble oraz wiele innych tego typu odpadów.

W trakcie inspekcji ujawniono także około 20-metrową hałdę gruzu usypaną wzdłuż obrzeży posesji, przy której znaleziono około 100 zużytych opon. Firma wynajmująca ten teren nie miała zezwolenia na składowanie odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. Nie było żadnego oznakowania terenu i nie był on odpowiednio przystosowany do składowania odpadów.

Inspektorzy WIOŚ rozpoczęli działania kontrolne podejrzewając popełnienie przestępstwa. Śledczy i kryminalni pracowali równolegle na miejscu przestępstwa zabezpieczając ślady, dowody, przesłuchiwali świadków, wykonali oględziny i zabezpieczyli niebezpieczne substancje.

Postępowanie w tej sprawie nadal trwa i ma charakter rozwojowy. Za nielegalne składowanie, transportowanie odpadów lub substancji stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz jakości wody, powietrza lub ziemi, a także szkodzenie przyrodzie roślinnej i zwierzęcej, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.