Hodowla bydła mlecznego: Nadrzędna rola analizy profilu hematologicznego w utrzymaniu rentowności i dobrostanu zwierząt

Hodowla bydła mlecznego: Nadrzędna rola analizy profilu hematologicznego w utrzymaniu rentowności i dobrostanu zwierząt

Hodowla bydła mlecznego stawia przed hodowcami spore wyzwania, zwłaszcza gdy dochodzi do utraty ciąży przez krowy na bardzo wczesnym etapie – przed 50 dniem. Kluczowe dla zrozumienia tego zjawiska oraz zapobiegania mu jest badanie profilu hematologicznego tych zwierząt, co pozwala na identyfikację zaburzeń rozrodczych i umożliwia szybką interwencję. Dzięki temu hodowcy są w stanie zwiększyć efektywność reprodukcji zwierząt oraz utrzymać rentowność swojej hodowli.

Profesor Alicja Kowalczyk, pracownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, podkreśla wagę osiągnięcia równowagi między opłacalnością hodowli a dobrostanem zwierząt. Jako współautorka pracy na temat profilu hematologicznego ciężarnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, zaznacza, że kontrola stanu zdrowia zwierząt poprzez analizę ich krwi jest niezbędna. Jej badania zostały opublikowane w kwartalniku „Journal of Veterinary Research”, który jest znany z publikacji innowacyjnych badań na temat nowych narzędzi diagnostycznych, szczepionek i terapii przeciwdrobnoustrojowych. Tematyka pisma obejmuje szeroki zakres kwestii związanych ze zdrowiem zwierząt, w tym choroby zakaźne, bakteriologię, wirusologię, parazytologię, immunologię, biologię molekularną, farmakologię, biochemię oraz bezpieczeństwo żywności i pasz.

Zdaniem profesor Kowalczyk, badania nad profilem hematologicznym krów do 50 dnia ciąży są niezwykle istotne dla hodowli. Istnieje bowiem luka w literaturze na ten temat. Wykrycie potencjalnych zaburzeń na tak wczesnym etapie ciąży ma kolosalne znaczenie dla skutecznej selekcji zwierząt oraz oceny ich stanu zdrowia. Wyniki tych badań mogą być kluczowe dla efektywnego zarządzania stadem i zapewnienia jego rentowności.