Zwierzęta, które łączą się w pary na całe życie

Zwierzęta, które łączą się w pary na całe życie

 

Nie tylko ludzie potrafią zawierać związki na całe życie. Jak się okazuje, tego rodzaju zjawisko jest obecne również u zwierząt, które pozostają wierne swojemu partnerowi do końca swych dni. Dotyczy to jednak jedynie niewielkiego ułamka gatunków. Zjawiska monogamii u zwierząt nie należy również mylić z czymś, co można śmiało nazwać „miłością sezonową, ale z obowiązku”. Mowa tu więc o przywiązaniu do partnera podczas okresów godowych, rozrodczych lub na etapie rodzicielstwa.

Jakie zwierzęta pozostają wierne swoim partnerom do końca życia?

Jak się okazuje, to najczęściej ptaki stawiają na jednego partnera, którego trzymają się do końca swych dni. Najpopularniejszym gatunkiem ptaka, którego cechuje monogamia, to oczywiście łabędzie. Warto również wspomnieć o gęsiach, wronach, pingwinach czy albatrosach, które także stawiają na monogamię.

Czy aby na pewno wierne?

Być może wierność to nie jest najlepsze określenie, ponieważ stwierdzono, że czasami samce łabędzi wychowują nie swoje potomstwo, nie mając o tym pojęcia. Nie mniej jednak stawiają na jednego partnera, z którym wspólnie migrują i wychowują potomstwo.