Zmiany w unijnym prawie dotyczące oznakowania win: nowe wymagania informacyjne

Zmiany w unijnym prawie dotyczące oznakowania win: nowe wymagania informacyjne

Nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie etykietowania wina, które wejdą w życie 8 grudnia tego roku, wprowadzają obowiązek dokładnego wykazywania składników i wartości odżywczej na wszystkich winach i produktach aromatyzowanych z sektora winiarskiego, które są dostępne na rynku unijnym.

Etykietowanie elektroniczne, tzw. e-etykiety, będą mogły być wykorzystane do przekazania konsumentom informacji o składzie i wartości odżywczej wina, za pomocą środków cyfrowych określonych na etykiecie, takich jak kod QR. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymają większą elastyczność i możliwość łatwego wprowadzania zmian na opakowaniach swoich produktów.

Jeżeli producent zdecyduje się na użycie e-etykiet do prezentacji składników, wszelkie substancje alergenne muszą być jasno oznaczone na fizycznym opakowaniu produktu. Przedsiębiorca musi także pamiętać, że e-etykiety nie powinny zawierać dodatkowych treści marketingowych lub sprzedażowych, a gromadzenie i śledzenie danych użytkownika jest niedozwolone.

Unia Europejska określiła szczegółowe zasady dotyczące prezentowania składników wina, biorąc pod uwagę specyficzne cechy produktu i metody jego produkcji. Zasady te będą obowiązywały niezależnie od tego, czy składniki są wymienione bezpośrednio na etykiecie, czy za pośrednictwem e-etykiety. Dla produktów aromatyzowanych z sektora winiarskiego zostaną ustalone dodatkowe regulacje dotyczące oznaczania składników na opakowaniach.

Jeżeli producent zdecyduje się na użycie e-etykiet do pokazania wartości odżywczej, musi również na fizycznym opakowaniu umieścić informację o wartości energetycznej wina, oznaczoną symbolem „E”. W takim przypadku e-etykieta nie może zawierać dodatkowych informacji marketingowych lub sprzedażowych, a gromadzenie i śledzenie danych użytkownika jest zabronione.

Przedsiębiorcy będą mieli czas do 8 grudnia 2023 roku na dostosowanie swoich etykiet win i produktów aromatyzowanych z sektora winiarskiego do nowych przepisów dotyczących wykazu składników i wartości odżywczej.

Produkty wyprodukowane przed tą datą mogą być dalej sprzedawane zgodnie z obowiązującymi do tej pory wymogami etykietowania, aż do wyczerpania zapasów.