Do końca listopada możliwe składanie wniosków w ramach dwóch programów wsparcia dla rolnictwa

Do końca listopada możliwe składanie wniosków w ramach dwóch programów wsparcia dla rolnictwa

Już tylko do dnia 24 listopada 2023 roku istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach dwóch programów: „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz „Rozwój małych gospodarstw”. Pierwszy program realizowany jest przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podczas gdy drugi wywodzi się z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wnioski dla obydwu programów przyjmowane są przez regionalne oddziały i powiatowe biura ARiMR, które można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie poprzez ePUAP. Do tej pory o wsparcie finansowe w ramach programu ochrony wód przed azotanami, który wynosi ponad 14 milionów złotych, ubiegało się już 140 rolników.

Wsparcie to jest skierowane do producentów rolnych prowadzących hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich. Nie jest jednak dostępne dla właścicieli ferm drobiowych z więcej niż 40 tysięcy stanowisk, oraz tych prowadzących chlewnie z ponad 2 tysiącami stanowisk dla świń ważących powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Finansowanie udzielane jest w formie standardowych stawek jednostkowych (w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych) albo w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach, na przykład, gdy pomoc dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych). Standardowo wsparcie pokrywa 50 procent kosztów kwalifikowalnych, jednak młody rolnik może liczyć na wyższą refundację, wynoszącą do 60 procent. Maksymalna kwota wsparcia na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tysięcy złotych.