Zmiany w KRUS 2021 – co warto wiedzieć?

Zmiany w KRUS 2021 – co warto wiedzieć?

Wszystko wskazuje na to, że polski rząd planuje wdrożenie kolejnych zmian w KRUS. Jeszcze w 2021 roku planowana jest nowelizacja ustawy – znajdujące się w niej zapisy dotyczą przede wszystkich emerytowanych rolników. Modyfikacje odnoszą się również do domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Nowe rozwiązania nie przypadną do gustu każdemu. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zaczną one obowiązywać. Nie można nie wspomnieć o ustawach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem koronawirusa, a także innych chorób zakaźnych.

Zmiany dotyczące turnusów rehabilitacyjnych

Zgodnie z doniesieniami zmiany w KRUS mają dotyczyć przepisów regulujących uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla emerytowanych rolników. Wszystko wskazuje na to, że skierowanie będą mogły otrzymać także osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych. Takie działanie ma na celu poprawę zdrowia osób aktywnych w branży rolnej.

Nowelizacja ustawy dot. ubezpieczeń

Zmianom podlegają także ustawy dotyczące ubezpieczeń. Do części składkowej emerytury rolniczej zostanie zaliczony okres odbywania służby wojskowej, co jest korzystną modyfikacją. W przypadku, gdy rolnik wydzierżawia gospodarstwo dziecku, będzie on mógł starać się o przyznanie prawa do emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Liczba osób, które będą mogły zostać ubezpieczone w KRUS, ulegnie zwiększeniu. Jest to zaletą dla m.in. tych, którzy rozpoczynają działalność pozarolniczą. Rząd planuje zniesienie ograniczeń w tym zakresie.

Zbieg ubezpieczeń KRUS i ZUS

Rząd planuje nowe rozwiązania dotyczące zbiegu ubezpieczeń KRUS i ZUS. Dzięki nim będzie możliwe załatanie luk w aktualnie obowiązujących przepisach. Aktualnie wielu rolników jest zobowiązanych do opłacania zarówno składek ZUS, jak i KRUS. Priorytetem jest więc usunięcie nieprawidłowości. Zbieg ubezpieczeń nie będzie już wstępował. Kiedy opisywane modyfikacje wejdą w życie? Jeszcze nie wiadomo, jedna termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów został ustalony na czwarty kwartał bieżącego roku.