Czy lasy zostaną dołączone do obszarów EFA 2021?

Czy lasy zostaną dołączone do obszarów EFA 2021?

Obszary EFA to tereny proekologiczne, które utrzymywane są przez rolników w zamian za dopłaty bezpośrednie. Należy zaznaczyć, że ten obowiązek nie dotyczy wszystkich producentów. Są z niego zwolnieni ci, którzy posiadają mniej niż 15 ha gruntów ornych. Do obszarów EFA zalicza się m.in. zadrzewienia liniowe oraz drzewa wolnostojące. Wiele osób zastanawia się, czy w najbliższym czasie lasy dołączą do terenów proekologicznych. Chcesz poznać szczegóły? W tym wpisie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Co uważa KRIR?

Prawdą jest, że katalog obszarów proekologicznych jest relatywnie szeroki, jednak nie można wykluczyć tego, że w najbliższym czasie zostanie on zwiększony. KRIR uważa, że brakuje w nim terenów leśnych, które nierzadko przynależą do działek rolnych. Oczywistym jest, że wymagają one utrzymania, a dopłaty bezpośrednie mogłyby stanowić dla rolników spore wsparcie. Samorząd rolniczy podjął niezbędne kroki. Stosowany wniosek został skierowany do ministra rolnictwa. Nie wiadomo jeszcze, jaka decyzja zostanie podjęta.

Lasy przyległe do działek rolnych

Do obszarów EFA 2021 miałyby zostać dołączone lasy przyległe do działek. Zostałyby ona zakwalifikowane do terenów zalesionych, a jednocześnie proekologicznych. Zdaniem ekspertów istnieje prawdopodobieństwo, że MRiRW zdecyduje się na rozszerzenie katalogu obszarów proekologicznych. Na wstępną odpowiedź resortu rolnictwa nie trzeba było długo czekać. Nie można jednak wykluczyć, że nie zmieni się ona w przyszłości.

Brak zmian w EFA?

Resort rolnica odrzucił wspomniany wniosek o przyłączenie lasów przyległych do działek rolnych do EFA 2021. Wszystko po to, aby uniknąć potencjalnego obowiązku podwójnego finansowania w ramach WPR. Właśnie dlatego obszarów zalesionych po 2008 roku nie uznaje się za tereny proekologiczne, co uniemożliwia utrzymanie dopłat. Resort rolnictwa stwierdził, że niemożliwym jest przyłączenie wszystkich lasów przyległych do działek rolnych. Czy samorząd rolniczy zdecyduje się na złożenie odwołania? Tego jeszcze nie wiadomo.