Studium przypadku – Jak przedłużyć żywotność napędów pneumatycznych w zakładzie cukrowniczym?

Studium przypadku – Jak przedłużyć żywotność napędów pneumatycznych w zakładzie cukrowniczym?

Wydłużenie życia siłowników oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa pracy stanowiły główne priorytety dla klienta firmy Pneumat. odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu w zakładzie cukrowniczym. Oferowane przez firmę Pneumat. rozwiązanie z powodzeniem zniwelowało przerwy w działaniu napędów, wynikające z zatykania komponentów przez lepki syrop cukrowy.

W fabrykach produkujących cukier istnieje znaczące zagrożenie uszkodzenia komponentów systemów, na przykład napędów pneumatycznych, przez zastygający syrop cukrowy, co może prowadzić do awarii urządzeń. Jeden z Klientów Pneumat System borykał się z problemem uszkodzeń uszczelek siłowników spowodowanych zaleganiem płynnego cukru, co prowadziło do konieczności regularnego serwisowania lub wymiany napędów. Zapoznaj się z naszym studium przypadku, aby dowiedzieć się, jakie rozwiązanie pozwoliło nam na wyeliminowanie problemu z uszkodzeniami siłowników.

Klient firmy Pneumat System zgłaszał regularne problemy z awariami siłowników pneumatycznych używanych w cukrowni. Jako producent siłowników, zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które zapobiega przedostawaniu się syropu cukrowego do uszczelek tłoka.

Obecny proces u Klienta – przed wdrożeniem:

1. W fabryce przetwarzane są buraki cukrowe na cukier.

2. Cukier w stanie płynnym (jako gęsty syrop) jest transportowany przez rurociągi.

3. Przesuwający się syrop cukrowy pokrywa tłoczyska znajdujące się pod rurociągami siłowników, a po zaschnięciu uszkadza ich uszczelki.

4. Dział utrzymania ruchu notuje częste awarie siłowników, co prowadzi do przestojów i konieczności ich naprawy lub wymiany.

5. Siłowniki pneumatyczne funkcjonujące w systemie mają nietypowe rozmiary.

Optymalizacja procesu Klienta – efekt wdrożenia Pneumat.:

Aby rozwiązać problem, zdecydowaliśmy się zastosować metodę, która ogranicza dostęp syropu cukrowego do tłoczyska siłownika i jego uszczelnień. W ofercie handlowej Pneumat zaleźć można bowiem specjalne osłony przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach, takich jak te panujące w cukrowni.

Wykonaliśmy dedykowane siłowniki pneumatyczne (dostosowane rozmiarami pod wymogi danej infrastruktury) w połączeniu z osłonami tłoczyskowymi serii OSL (wykonanie – włókno poliestrowe, które w całości pokrywa z  2 stron warstwa PCV).

Takie podejście zapobiega kontaktowi elementów uszczelniających znajdujących się na tłoczysku z medium transferowanym w pobliskim rurociągu, eliminując tym samym awarie prowadzące do zatrzymania procesów produkcyjnych, ich spowolnienia oraz kosztochłonnych prac regeneracyjno-naprawczych. To rozwiązanie także podniosło poziom bezpieczeństwa pracy aplikacji jak i samych pracowników. Ważne jest, aby pamiętać, że każda awaria szeroko pojętego parku maszynowego w zakładzie może prowadzić do wypadków, które stanowią zagrożenie dla pracowników.

Podsumowując, rozwiązanie zaproponowane przez Pneumat., a więc osłona tłoczyska siłownika, miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów oraz wpłynęło pozytywnie na bezpieczeństwo pracy. Pneumat zaproponował niekonwencjonalne rozwiązanie, które doskonale sprawdziło się w branży spożywczej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym przeprowadziliśmy testy siłownika z zgarniaczem PSC. To innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia działanie siłownika w wymagającym środowisku.

Owy element zgarniający skutecznie niweluje przenikanie wiór, mieszanki cementowej, popiołów, lodu i innych substancji do komponentów napędu pneumatycznego, co skutecznie wyklucza możliwość wystąpienia awarii.

W jakich jeszcze sytuacjach warto rozważyć zastosowanie tego rozwiązania?

Siłownik z osłoną tłoczyska OSL będzie doskonałym wyborem w wielu sektorach przemysłu, które charakteryzują się trudnymi warunkami pracy. Przykłady takich branż to:

a) branża spożywcza

b) branża celulozowo-drzewna, przemysł papierniczy

c) branża włókiennicza, przemysł odzieżowy

d) branża budowlana

e) przemysł ciężki, metalurgia i odlewnictwo

Jeśli Twoja firma boryka się z problemami związanymi z trudnymi warunkami pracy, a Ty szukasz sposobów na przedłużenie żywotności używanego parku maszynowego i narzędzi, nie krępuj się i skontaktuj się z profesjonalistami technicznymi z Pneumat System. Z przyjemnością przyjedziemy do Twojego zakładu, żeby na miejscu ocenić specyfikę prac i zaproponować rozwiązania najlepiej odpowiadające konkretnym potrzebom.