Stosowanie nawozów fosforowych a przepisy prawa

Stosowanie nawozów fosforowych a przepisy prawa

Nawozy fosforowe stosuje się najczęściej jesienią, czyli przed uprawami przedsiewnymi. Nawozy te wywierają bardzo silny wpływ na jakość plonów, ale nie koniecznie na ilość. Co więcej, fosfor wpływa na efektywność nawożenia azotem. Niedobór fosforu można rozpoznać po kruchych i sztywnych łodygach, podatnych na złamanie oraz matowej powierzchni i lekko czerwonej barwie.

Co mówią przepisy prawa o nawożeniu fosforem?

W 2019 roku UE wprowadziła przepisy dotyczące środków nawożących wprowadzanych do obrotu na rynku europejskim. W ramach obowiązujących przepisów wcielono ograniczenia co do ilości zawartych w nawozach mineralnych zanieczyszczeń, na przykład kadmu i uranu. Wart podkreślenia jest fakt, że pierwiastki toksyczne są składnikami fosforytów, a więc zanieczyszczenia szkodliwymi związkami wynikają ze składu chemicznego złóż. Kadm może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować szkody dla środowiska naturalnego.

Na rynek mogą być wprowadzane tylko te nawozy, które spełniają unijne kryteria. Problem zanieczyszczeń nawozów fosforanowych kadmem został ten sposób wyeliminowany, ponieważ przepisy ograniczyły jego zawartość w preparatach. Tym samym została zwiększona produkcja i wykorzystanie nawozów fosforanowych o niskiej zawartości związków toksycznych.

Rodzaje nawozów fosforowych

Nawozy fosforowe można podzielić na wolno działające i słabo rozpuszczalne w wodzie, które zwykle przyjmują postać mączki bez obcych zanieczyszczeń oraz nawozy szybko działające, czyli rozpuszczalne w wodzie superfosfaty. W asortymencie firmy Ontrade.pl dostępne są nawozy wielkoskładnikowe z fosforem, które zawierają azot i potas oraz inne mikroelementy korzystnie wpływające na plonowanie upraw. Nawóz dla rolników z fosforem dostępny jest w formie rozpuszczalnej w wodzie oraz jako silnie skoncentrowany żel, który można rozcieńczyć z wodą.

Kilka słów o nawożeniu fosforem

Fosfor pobierany jest przez rośliny w około 30%, a pozostałe ilości zatrzymywane są przez glebę. Co ważne, fosfor nie jest prawie w ogóle wymywany przez wody opadowe, przez co często stosowaną praktyką jest nawożenie fosforem na zapas, czyli w cyklach dwu lub nawet trzyletnich. W glebach o niskiej zawartości fosforu lepsze efekty daje nawożenie coroczne. Nawozów fosforowych nie można stosować w pobliżu zbiorników wodnych – jeśli ich wielkość nie przekracza 50 ha to należy zachować odległość 5 metrów, a przy większych akwenach wymagany jest dystans 20 metrów.