Rolnictwo w pigułce

Rolnictwo w pigułce
Zapraszamy na wpis poświęcony rolnictwu, w szerokim tego słowa znaczeniu ?

Jaka jest jego historia, jak zmieniało się na przestrzeni wieków? Jak wygląda obecnie i jak prezentują się prognozy dotyczące tej gałęzi gospodarki? Czy warto być rolnikiem? Jakie instytucje związane są z polskim rolnictwem? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź właśnie w tym miejscu.

Nie od razu wieś zbudowano ? Początkowo, ludzie pierwotni żywili się głównie roślinami znalezionymi w ziemi. Dopiero kiedy zaczęli zakładać pierwsze osady, pojawiły się próby upraw. Zaczęto tworzyć przedmioty ułatwiające sadzenie, sianie, kopanie…

Od wieków rolnictwo służyło głownie pozyskaniu jedzenia. Był to główny powód, dla którego ludzie uprawiali pola, zwierzęta. Zależało od tego całe ich życie. Jeśli nie udało im się zebrać odpowiednich zapasów w czasie lata czy jesieni, na zimę i wiosnę przymierali głodem. Ich życie uzależnione było od pogody, pór roku. Rolnictwo było najważniejszą z gałęzi gospodarki.

Na przestrzeni wieków pozycja rolnictwa malała. Dla przykładu, w 2019 roku, stanowiła ona zaledwie 3% Produktu Krajowego Brutto (PKB), a więc wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w kraju.

Dzisiejsze gospodarstwa w Polsce są raczej rozdrobione. Wielu rolników nie działa na szeroką skalę, a skupia się raczej na lokalnych rynkach, gdzie znajdują kupców. Coraz większą popularnością cieszą się gospodarstwa ekologiczne.

Obecnie Polscy rolnicy są w czołówkach produkcji drobiu, jajek, skórek futerkowych i jabłek w Europie.

Na temat tego, czy warto być rolnikiem, od lat w Polsce trwa zagorzała dyskusja. W większości przypadków ziemia, gospodarstwo jest dziedziczone. Jednak coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rezygnację z rolnictwa, na rzecz innej, lżejszej lub pewniejszej pracy. Nie zapominajmy, że nadal w uprawach jest dużo czynników niezależnych od samego rolnika, jak na przykład pogoda, a przy hodowlach wszelkiego rodzaju trzeba spełniać bardzo rygorystyczne normy, a nie zawsze jest to opłacalne.

Instytucje związane z rolnictwem to na przykład Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych czy Agencja Rynku Rolnego. Każda z nich zajmuje się inną dziedziną rolnictwa.

Rolnictwo nigdy nie było łatwą pracą. Jest zajęciem wymagającym nie tylko fizycznie, ale także i psychicznie. Niektóre gospodarstwa to dzisiaj wielkie przedsiębiorstwa, nad którymi rolnik musi zapanować, a przy tym dobrze wykonać wszystkie zadania.