Przedłużenie terminu na decyzje dotyczące przeznaczenia bydła do opasu – ważne zmiany dla rolników

Przedłużenie terminu na decyzje dotyczące przeznaczenia bydła do opasu – ważne zmiany dla rolników

Rolnicy otrzymują dodatkowy czas na dokonanie decyzji o przeznaczeniu bydła do opasu w systemie IRZ. Zgodnie z komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin ten został wydłużony do 5 lutego 2024 roku. Jest to istotne z uwagi na fakt, że informacja ta dotyczy rolników starających się o płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, a konkretnie wariantu Dobrostan opasów.

Właściciele farm, którzy w 2023 roku ubiegali się o przyznanie płatności związanej z dobrem bydła w ramach wariantu Dobrostan opasów, lecz nie określili jeszcze w systemie IRZplus przeznaczenia swojego bydła do opasu, mają teraz możliwość wprowadzenia zmian lub korekty. Takie poprawki mogą obejmować wybór jednego z trzech kierunków użytkowania: mięsno-opasowego, mleczno-opasowego lub opasowego. Dzięki temu będą oni mogli otrzymać płatności za bydło, które było objęte praktykami podnoszącymi poziom ich dobrostanu zgodnie z przepisami, ale nie było jeszcze przeznaczone do opasu w systemie IRZ.

Na mocy nowelizacji rozporządzenia, podpisanej 17 stycznia bieżącego roku, do płatności będą także kwalifikowane te sztuki bydła, które zostaną poddane ubojowi do 5 lutego 2024 r., nawet jeśli rolnik nie określił do tej pory w systemie IRZ ich kierunku użytkowania lub zrobił to nieuwzględniając przeznaczenia na opas.

W sytuacji, gdy bydło zostanie sprzedane do 5 lutego 2024 r., a rolnik nie określi w systemie IRZ kierunku użytkowania albo zrobi to nie uwzględniając przeznaczenia na opas, powinien on złożyć oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie przed jego sprzedażą, jeśli chce ubiegać się o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów.