Polska tłocznia oleju z rzepaku bije własny rekord w 2023 roku!

Polska tłocznia oleju z rzepaku bije własny rekord w 2023 roku!

W 2023 roku, tłocznie oleju rzepaku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju (PSPO) pobiły swój własny rekord przetworzenia tego surowca. Łącznie przerobiono aż 3,52 miliona ton rzepaku, co przełożyło się na wzrost o 246 tys. ton w porównaniu do 2022 roku i o 240 tys. ton w stosunku do wcześniejszego rekordowego roku 2021. Tak duży skok w przerobie rzepaku był możliwy dzięki znaczącej dostępności surowca oraz rosnącemu popytowi na olej rzepakowy na rynku. W efekcie, polski przemysł olejarski staje się jednym z kluczowych sektorów krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego.

Doskonałe wyniki w przerobie nasion rzepaku były możliwe dzięki utrzymaniu bardzo wysokich poziomów przerobu kwartalnego przez cały 2023 rok, które za każdym razem przekraczały granicę 800 tys. ton. Szczególnie aktywny okres nastąpił w ostatnim kwartale, kiedy to firmy należące do PSPO przetworzyły rekordowe 943 tys. ton nasion.

Wyjątkowo wysoka aktywność przerobu nasion rzepaku skutkowała oczywiście również rekordową produkcją oleju rzepakowego, która wyniosła 1,5 mln ton. To oznacza wzrost o 146 tys. ton w porównaniu do poprzedniego roku rekordowego – 2022. Co godne uwagi, produkcja oleju rafinowanego utrzymała się na stabilnym poziomie 547 tys. ton w ciągu ostatnich dwóch lat.

„Rekord za rekordem w polskiej branży olejarskiej – to jest to, co możemy obserwować. Po najwyższych w historii zbiorach rzepaku w Polsce w 2023 roku, teraz widzimy niesamowity postęp w przerobie nasion. Dodatkowe niemal 250 tys. ton nasion przerobione przez członków PSPO to równowartość ilości, którą mógłby przetworzyć nowy zakład średniej wielkości. To pokazuje potencjał naszego przemysłu i wysoki stopień integracji z krajowym rolnictwem” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.