Bezpieczeństwo w rolnictwie

Bezpieczeństwo w rolnictwie

Temat bezpieczeństwa w rolnictwie dla wielu może być męczący. Tyle przecież o tym się mówi! Telewizja, prasa, różne broszury, plakaty, kampanie społeczne czy komunikaty. Pojawia się to zwłaszcza w okresie letnim, kiedy rolnicy mają więcej pracy niż zwykle. Słyszymy o tym tak często, że być może nie zwracamy już na to uwagi. Jest to jednak niezwykle ważny temat, któremu poświęcimy nie tylko ten wpis, ale także i kolejne.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez KRUS w roku ubiegłym (2019) zgłoszono 13 641 wypadków, które związane były z pracą rolnika. Może nie wydawać się to dużo. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że są to tylko wypadki zgłoszone i tylko te, w których starano się o wypłatę odszkodowania. Ile wypadków, tak naprawdę, ma miejsce co roku w związku z rolnictwem? Ich liczba jest trudna do oszacowania. Na pewno jest ich więcej niż podaje KRUS.

Zagrożenia w pracy na gospodarstwie znajdziemy niemal w każdym miejscu. Niebezpieczeństwem mogą okazać się zwierzęta, przedmioty, miejsca. Rozmawiając o bezpieczeństwie trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą mieć znaczenie w przypadków wypadków.