Optymistyczne prognozy USDA w kwestii światowych zbiorów pszenicy

Optymistyczne prognozy USDA w kwestii światowych zbiorów pszenicy

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zdecydował się w styczniu na podniesienie globalnej prognozy dotyczącej zbiorów pszenicy. Według nowych danych, oczekuje się, że ilość zebranego ziarna na całym świecie wzrośnie o 1,9 miliona ton (w porównaniu do grudnia, kiedy to przewidywano wzrost o milion ton) do poziomu 784,9 miliona ton. Mimo tego optymistycznego scenariusza, wynik ten będzie nadal o 0,5% gorszy od rekordowego sezonu 2022/23, kiedy to zebrano aż 789,2 miliona ton ziarna.

Wśród krajów, które przyczynią się do wzrostu globalnej produkcji pszenicy, znajdują się Rosja, Ukraina i Australia. Wszystkie te kraje mogą spodziewać się wzrostu zbiorów o około milion ton, co jest wynikiem korekty oficjalnych danych opublikowanych przez lokalne rządy. Jednak korzystne prognozy dla tych trzech krajów są nieco umniejszone przez spadek przewidywanej produkcji w Chinach o milion ton.

Co ciekawe, choć produkcja pszenicy w Unii Europejskiej pozostaje na stałym poziomie 134,3 miliona ton, prognozuje się spadek eksportu o milion ton do 36,5 miliona ton. Z drugiej strony, import ma wzrosnąć z 8,5 do 11 milionów ton. Dlatego też USDA zdecydowało się na podniesienie prognozy dotyczącej zapasów pszenicy na unijnym rynku o 2,5 miliona ton (w porównaniu do poprzedniego miesiąca), przewidując ich poziom na koniec sezonu na 15,3 miliona ton (16,5 miliona ton w sezonie 2022/23).

Nie wszystkie kraje mogą jednak liczyć na większe zbiory. Australii przewiduje się spadek produkcji aż o 37% rok do roku (z rekordowych 40,6 do 25,5 milionów ton). Podobne problemy mają spotkać Kazachstan (spadek z 16,4 do 12 milionów ton) i Kanadę (z 34,3 do 32 milionów ton). Rosja natomiast może spodziewać się zbiorów mniejszych o jedynie milion ton w porównaniu do rekordowego sezonu, kiedy to zebrano aż 91 milionów ton ziarna.

Spadek produkcji w Australii i Kanadzie najprawdopodobniej przełoży się również na mniejszy eksport z tych krajów. Tymczasem Rosja ma szansę na zwiększenie sprzedaży zagranicznej do 51 milionów ton, bijąc tym samym rekord z sezonu 2022/23 o 3,5 miliona ton. Według prognoz, globalny eksport pszenicy ma wynieść 209,5 milionów ton (spadek o 5% rok do roku), a Rosja ma odpowiadać za aż 24% tego rynku (w porównaniu z 22% w sezonie 2022/23).