Ekologiczne nawożenie azotem – co to znaczy?

Ekologiczne nawożenie azotem – co to znaczy?

O ekologicznym nawożeniu można mówić tylko wtedy, kiedy zastosowany nawóz spełnia określone wymagania. Dlatego nie każde nawożenie, nawet niektórymi produktami pochodzenia naturalnego, można nazwać ekologicznym.

Ekologiczne nawożenie azotem – co to znaczy?

O ekologicznym nawożeniu można mówić tylko wtedy, kiedy zastosowany nawóz spełnia określone wymagania. Dlatego nie każde nawożenie, nawet niektórymi produktami pochodzenia naturalnego, można nazwać ekologicznym.

Jakie rodzaje źródeł azotu można stosować w ekologii?

Do ekologicznego nawożenia stosuje się określone grupy nawozów. Dotychczas podstawą były nawozy naturalne takie jak obornik, pomiot z drobiu, gnojówka czy gnojowica. Jednakże ich stosowanie ogranicza pochodzenie, dlatego że w uprawach ekologicznych nie można stosować tych produktów jeżeli pochodzą z produkcji przemysłowej zwierząt gospodarskich. I tu pojawia się problem, ponieważ w ostatnich latach rośnie liczba dużych ferm prowadzących hodowlę przemysłową i jednocześnie odnotowano znaczny spadek liczby małych gospodarstw, zajmujących się hodowlą zwierząt.

Kolejnym źródłem azotu w ekologii są komposty. Jednakże także w tym przypadku kupno dobrej jakości kompostu, który by spełniał wymagania ekologii, nie jest proste. Dlatego warto mieć sprawdzone, zaufane źródło kompostu lub śledzić opinie użytkowników forów internetowych na temat dostawców. Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest też kompostowanie resztek roślinnych we własnym gospodarstwie, jednakże nie każdy ma warunki, by zrobić pryzmę kompostową i prawidłowo ją pielęgnować. Często też po prostu brakuje wystarczającej ilości surowca do produkcji koniecznych ilości kompostu.

Tradycyjnym źródłem azotu w uprawach ekologicznych są także rośliny motylkowe. To one dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które mają zdolność do pobierania azotu z powietrza, są jednym z najlepszych naturalnych źródeł azotu. Rośliny te można uprawiać jako poplon lub międzyplon na polu, a także jako źródło biomasy, którą aplikuje się jako mulcz w innych uprawach, np. na plantacjach roślin jagodowych.

Jednakże nie wszędzie można łatwo zastosować powyższe źródła azotu. W wielu przypadkach jest problem z dostępnością dobrej jakości obornika ze sprawdzonych źródeł. Podobnie bywa z kompostem. Z kolei powodzenie uprawy roślin motylkowych i ich wydajność w wiązaniu azotu w dużej mierze zależy warunków pogodowych. Dlatego warto skorzystać z alternatywnych źródeł azotu. A jednym z nich są niesymbiotyczne mikroorganizmy bezpośrednio wiążące azot atmosferyczny.

Jak można użyć mikroorganizmów w ekologicznym nawożeniu azotem?

Zdolność do wydajnego wiązania azotu z powietrza ma nieliczna grupa mikroorganizmów wolnożyjących czy endofitycznych. Dlatego wybierając odpowiedni preparat, warto zwrócić uwagę na to, jakie bakterie w sobie zawiera. Jeśli nie planujemy uprawy roślin motylkowych, to od razu możemy zrezygnować z produktów zawierających bakterie brodawkowe. Z kolei wolnożyjące bakterie glebowe ułatwiają ekologiczne nawożenie azotem, jednakże w niekorzystnych warunkach pogodowych, szczególnie w czasie suszy czy niskich temperatur, ich wydajność znacznie spada. 

Ponadto większość bakterii glebowych wiążących azot niezbyt dobrze sprawdza się na glebach kwaśnych, które dominują w Polsce. Dlatego warto zwrócić uwagę na inną grupę mikroorganizmów, a mianowicie na endofity, które po aplikacji zasiedlają wnętrze roślin i tam prowadzą asymilację azotu, bezpośrednio dostarczając jego przyswajalne formy roślinom. Przykładem takiej bakterii jest Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, składnik aktywny preparatu BlueN®, którego doskonała jakość, potwierdzona badaniami, udowadnia jego efektywność. Aby uzyskać dodatkowe informacje o preparacie oraz gdzie kupić BlueN® zapraszamy na stronę producenta.

Na co trzeba zwrócić uwagę, kupując produkty do nawożenia ekologicznego?

W Polsce najlepiej kierować się tym, czy dany produkt znajduje się na prowadzonej przez IUNG – PIB liście produktów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. BlueN®, który ma w swojej ofercie dystrybutor Chemirol, jest jednym z takich wyrobów. BlueN® to produkt najwyższej jakości, który można stosować w szerokiej gamie upraw, począwszy od zbóż, kukurydzy i roślin oleistych poprzez warzywa aż do plantacji jagodowych i sadów owocowych. Jedynym warunkiem jest to, by w czasie aplikacji rośliny były w dobrej kondycji, by bakterie mogły je efektywnie zasiedlić. Stosowanie BlueN® nie tylko ułatwia ekologiczne nawożenie azotem (jak i kiedy stosować BlueN®), ale też zwiększa plony, których wysoka jakość potwierdzona badaniami świadczy o korzyściach ze stosowania BlueN®.