Czy rejestracja maszyn rolniczych jest niezbędna?

Czy rejestracja maszyn rolniczych jest niezbędna?

Rejestracja maszyn rolniczych to temat, który wzbudza wiele kontrowersji. Wiele osób zastanawia się, czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa muszą one posiadać własną tablicę rejestracyjną. Faktem jest, że kombajny i ciągniki poruszają się również po drogach publicznych, a więc są to pojazdy uznawane za normalnych uczestników ruchu. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury podkreśla, że to producent pojazdu jest zobowiązany do uzyskania świadectwa homologacji typu UE.

Klasyfikacja maszyn rolniczych przez producenta

Zgodnie z aktualnymi przepisami to na producencie maszyn rolniczych spoczywa obowiązek klasyfikacji pojazdów. W przypadku, gdy maszyna zaliczana jest do klasy R lub S, to bezwzględni musi ona posiadać ważne świadectwo homologacji UE. Bez niej poruszanie się po drogach publicznych stanowi naruszenie przepisów prawa. Ważne jest to, aby stosować się do rozporządzeń unijnych, w których można znaleźć informacje nie tylko na temat homologacji, ale również rejestracji opisywanych maszyn.

Kiedy zarejestrować ciągnik rolniczy lub przyczepę?

Rozporządzenie unijne dotyczące homologacji maszyn rolniczych dotyczy wyłącznie pojazdów ciągniętych. Oznacza to, że nie dotyczy ono urządzeń, które w całości unoszą się nad ziemią lub są niezdolne do obracania się wokół własnej osi. Wspomniane przepisy europejskie uwzględniają m.in. ciągniki (kategoria C i T), przyczepy (kategoria R), wymienne urządzenia ciągnięte (kategoria S).

Czy rolnik musi zarejestrować kupioną maszynę rolniczą?

Obowiązek rejestracji maszyny rolniczej nie leży po stronie rolnika, więc nie trzeba obawiać się dodatkowych formalności. Jedynym obowiązkiem jest to, aby sprawdzić, czy pojazd posiada ważną homologację typu UE. Nie dotyczy to jednak wszystkich urządzeń rolniczych, a tych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii C, T, R oraz S. Szczegółowe informacja można znaleźć w dokumencie UE pn. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.