Zmiana przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzęta chronione – żądanie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zmiana przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzęta chronione – żądanie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych, zaniepokojona stanem obecnej sytuacji, postanowiła wystąpić do Ministra Klimatu i Środowiska dnia 29 grudnia 2023 roku. Celem tej interwencji było żądanie zmiany przepisów regulujących proces oceny szkód w uprawach rolnych, które są wynikiem działania zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Podstawowym problemem jest fakt, że zgodnie z obecnym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 lutego 2018 roku (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami), dotyczącym szacowania szkód spowodowanych przez niektóre gatunki zwierząt chronionych, oględziny powinny mieć miejsce niewiele później niż 30 dni od momentu otrzymania kompletnego wniosku. Niemniej jednak, oględziny powinny odbywać się jak najszybciej po zgłoszeniu szkody.

Problem narasta, gdy weźmiemy pod uwagę, że dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, przewidziany termin wykonania oględzin to zaledwie 7 dni. Szczególnie na terenie powiatu drawskiego, gdzie zaobserwowano dużą populację żubrów, które są źródłem znaczących strat w uprawach i ich liczba szybko rośnie, co wiąże się z coraz większymi stratami. Tymczasem, na tym samym obszarze występują również szkody spowodowane przez zwierzynę płową.

Niespójność w terminach uniemożliwia jednoczesne szacowanie strat przez odpowiednie organy, co z czasem utrudnia identyfikację czynnika odpowiedzialnego za szkodę. Stąd też, szybkie zawiadomienie o szkodzie i jej natychmiastowe oszacowanie jest kluczowe. Rolnicy wyraźnie domagają się, aby terminy szacowania strat były takie same w obu przypadkach.